Shri Guru Vandana Transliteration

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Neeb Karori Baba MaharajjiSri Guru Vandana is followed by Vinaya Chalisa

Ban-da-u gu-ru pa-da kan-ja, kri-pa sind-hu na-ra-ru-pa hare

Ma-ha-mo-ha ta-ma pun-ja, ja-su ba-cha-na ra-vi ka-ra ni-ka-ra

Ban-da gu-ru pa-da pa-du-ma pa-ra-ga, au-ru-chi su-va-sa sa-ra-sa anu-ra-ga

Ami-a mu-ri-ma-ya chu-ra-na cha-ru, sa-ma-na sa-ka-la bha-va ru-ja pa-ri-va-ru

Suk-rti sam-bhu ta-na bi-ma-la vi-bhu-ti, man-ju-la man-ga-la mo-da pra-shu-ti


Ja-na ma-na man-ju mu-ku-ra ma-la ha-ra-ni,ki-e ti-la-ka gu-na ga-na ba-sa ka-ra-ni

Sri gu-ru pa-da nak-ha ma-ni ga-na jo-ti, su-mi-ra-ta div-ya drs-ti hi-ya ho-ti

Da-la-na mo-ha ta-ma so sa-pra-ka-su, ba-Re bha-ga u-ra a-va-I ja-su

Ug-ha-ra-hi bi-ma-la bi-lo-cha-na hi ke, mi-ta-hi do-sa duk-ha bha-va ra-ja-ni ke

Suj-ha-hi ra-ma cha-ri-ta ma-ni ma-ni-ka, gu-pu-ta pra-ga-ta ja-ham jo je-hi kha-ni-ka


 

Sri Guru Vandana is sung at beginning of Vinaya Chalisa

To Vinaya Chalisa

Listen to Sri Guru Vandana and Vinaya Chalisa